Muay Boran là tên một môn võ cổ truyền của Thái Lan ra đời từ 200 năm trước. Sau nhiều năm phát triển và biến đổi, Muay Boran dần trở thành Muay Thái như ngày hôm nay. Môn võ này đã trở thành một môn phổ biến và được rất đông người yêu thích, không chỉ ở Thái Lan mà cả thế giới. Tại Việt Nam ta, Muay Thái đã được du nhập và phát triển mạnh mẽ từ số lượng người tập cho tới chất lượng những buổi tập. Nhiều phòng tập Muay uy tín đã ra đời và Tiger Muay là một ví dụ.