Chương trình Chuyển động thể thao - Số 28 có những nội dung chính sau đây:

- Các hoạt động hội thao năm 2019 của quân Đoàn 2.

- Những tâm sự của thủ môn Quàng Thế Tài CLB Viettel.