Gần 20 năm gắn bó với đài quan sát phòng không A-10, mỗi lần đón tân binh lên nhận nhiệm vụ, Thượng úy Đoàn Bá May đều chu đáo thăm hỏi, căn dặn mọi người từ những việc nhỏ nhất. Các chiến sĩ không chỉ coi anh là người chỉ huy, mà còn cảm nhận được từ anh tình cảm của một người anh chân tình, cởi mở, có trách nhiệm với sự trưởng thành của mọi người.