Ngày nay xã hội đang phát triển với tốc độ rất nhanh về mọi mặt, nhu cầu của con người ngày càng cao. Có những giá trị truyền thống dần bị mai một và mất đi nhưng ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S vẫn có những người luôn muốn gìn giữ những giá trị truyền thống từ xa xưa. Trong chương trình lần này, mời quý vị và các đồng chí về với quê hương Kiên Giang, mảnh đất có những nét văn hóa đặc sắc ở đồng bằng sông Cửu Long, như nghề làm gốm từ xa xưa hay những món ăn dân dã đã in đậm trong tâm chí mỗi người dân nơi đây.