Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, 24 khẩu lựu pháo 105m.m đã khiến quân Pháp choáng váng khi nghe tiếng nổ. Có lẽ chưa bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ đêm, Pegot, chỉ huy Pháo binh của quân Pháp lại có thể hình dung ra cảnh tượng ấy: Việt minh và những khẩu lựu pháo 105m.m bắn chính xác như đặt đã có mặt tại Điện Biên . Trận Him Lam là trận đánh mở màn trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm trên đường 41, Him Lam là một trung tâm đề kháng đột xuất ở phía đông bắc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 1 tiểu đoàn địch chia nhau đóng trên 3 mỏm đồi. Him Lam được quân Pháp ví như một quả đấm sắt cùng với đồi Độc Lập và Bàn Kéo hình thành một tuyến cứ điểm ở vòng ngoài che chở phía bắc, tây bắc và đông bắc Điện Biên Phủ.