Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, một cuộc chiến mới bắt đầu. Nhằm ngăn bước những đoàn quân vượt Trường Sơn làm cỏ, lột da những căn cứ cách mạng giữa núi rừng, chiến trường Việt Nam trở thành nơi Mỹ thử nghiệm những loại vũ khí hiện đại nhất có sức hủy diệt lớn, trong đó có vũ khí hóa học. Kế hoạch xây dựng quân đội củng cố quốc phòng 5 năm (1955 -1959) Tổng Quân ủy và Bộ Quốc phòng đã xác định " Ngoài việc đào tạo cán bộ trung đội trưởng bộ binh phải đào tạo cán bộ trung đội cho công binh, thông tin và hóa học". Cuối tháng 12 -1956 Khoa Hóa học trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam được thành lập. Ngày 19/10/1079 Trường Sĩ quan Hóa học được đổi tên thành Trường Sĩ quan Phòng hóa. Những ngày mới ra đời tất cả "vạn sự khởi đầu nan"...