Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI, ngày hội lớn của những phóng viên, biên tập viên, quay phim quân đội với sự tham gia của hơn 300 tác phẩm từ 115 đầu mối đơn vị trong toàn quân.