Với lợi thế về nguồn lực kinh tế dồi dào, Bình Dương luôn đi đầu cùng các địa phương trên cả nước chăm lo rất tốt đời sống hậu phương cho các chiến sĩ nơi hải đảo và các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên cương trên đất liền. Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương công tác phục vụ vũ khí tập huấn, quân trang cho các chiến sĩ, quân nhân huấn luyện trên thao trường luôn được đáp ứng theo các nhu cầu cần thiết. Về việc hăm lo cho gia đình hậu phương của các chiến sĩ, quân nhân trong đơn vị một cách chu đáo cũng là một trong những điều kiện để các quân nhân, chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nhất các đợt tập huấn của đơn vị.