Bệnh viện Quân y 7A, Quân khu 7 chung tay đẩy lùi dịch Covid.