Chương trình Nữ quân nhân xin giới thiệu đến quý vị khán giả và các đồng chí công thức làm món Cari gà.