Chương trình "Nữ quân nhân" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ Đại Úy QNCN Nguyễn Thị Thành, Nhân viên Quân nhu Trung đoàn 376, QC PK-KQ và cùng lắng nghe chị chia sẻ về công việc yêu thích của mình.