Thiếu tá QNCN Hà Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân là cán bộ mẫu mực, có tác phong công tác khoa học, nhiệt tình trong công tác. Trong những nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Hà Thị Nhung đã đề ra những phong trào thiết thực, gần gũi, giúp đỡ các chị em gặp hoàn cảnh khó khăn để các chị em trong Hội Phụ nữ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.