Không trực tiếp làm nhiệm vụ trên các con tàu như các đồng đội nam nhưng những món quà từ sự đóng góp công sức của chị em trong Hội phụ nữ cơ quan Tham mưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 không chỉ góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn mà còn tăng cường thêm tình đoàn kết giữa đơn vị với nhân dân địa phương nơi đóng quân, thể hiện nét đẹp của người nữ quân nhân bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị mà lan tỏa ý nghĩa nhân văn.