Chương trình "Nữ quân nhân"  tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những sáng kiến, kinh nghiệm làm tấm chắn giọt bắn, một trong những công cụ hữu ích trong mùa dịch Covid-19.