Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Quân khu 7.