Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã chủ động phòng, chống dịch theo phương châm “linh hoạt thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả”.