Chiều ngày 09/11, các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 đã kết thúc nội dung thảo luận về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có kịch bản tổng thể để thích ứng an toàn và kiểm soát đại dịch Covid-19, đây là động lực quan trọng để khôi phục và phát triển nền kinh tế.