Nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với các quốc gia trong và ngoài khu vực, ngày 10/11 đã diễn ra các Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Australia. Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam dự cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến, trưởng đoàn Việt Nam dự cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia.