Bản tin Trưa ngày 08/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội.

- Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại Bộ CHQS Hà Nam.

- Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6,6% - 6,8% năm 2019.

- Cẩn trọng với sốt đất "ảo" tại Hoài Đức, Hà Nội.

- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bị cách chức.