Bản tin Trưa ngày 06/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Giao lưu "Sáng mãi tin thần Thượng Tôn Pháp Luật".

- Chuẩn bị khai mạc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân.

- BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục chủ động phòng, chống tội phạm ma túy.

- Bầu cử giữa nhiệm kỳ Hoa Kỳ.