Bản tin Trưa ngày 04/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Gần bốn nghìn người ở Tuyên Quang được khám, chữa bệnh miễn phí.

- Mài giũa kỹ thuật, chiến thuật đặc công trong đêm.

- Vì sao mô hình giữ trẻ ngoài giờ chưa hiệu quả? 

- Indonesia phát hiện thân máy bay gặp nạn.