Bản tin Trưa ngày 05/11/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội sẽ thảo luận về Hiệp định CPTPP.

- Tham gia ý kiến về dự thảo đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

- Sư đoàn 304 đẩy mạnh phòng chống cháy nổ trong mùa khô.

- Sập hầm khai thác vàng tại Hòa Bình.

- Chủ tịch Cuba thăm chính thức Triều Tiên.