Bản tin Trưa ngày 07/11/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Khai mạc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018.

- Hoàn thành dự an xử lý ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

- Khai mạc triển làm Quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018.

- Thảo luận quy định rõ các đối tượng đặc xá.

- Hoa Kỳ hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.