Bản tin Ngày mới ngày 17/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Phát động giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024.

- Bộ sách kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.