Bản tin Ngày mới ngày 09/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Lan tỏa giá trị dân ca Nùng Dín.

- Lá cờ và tình yêu Tổ quốc.