Bản tin Ngày mới ngày 07/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Sống lại ký ức Điện Biên.

- Xôi trám đen - thơm bùi xứ Lạng.