Bản tin Ngày mới ngày 12/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Ươm mầm tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

- Hội đồng chuyên ngành thông qua tài liệu huấn luyện.