Bản tin Ngày mới ngày 12/1/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Đường sắt và hàng không khan vé trước tết.

- Bộ Y tế cảnh báo người dân không tự ý dùng bia chữa ngộ độc rượu.

- Học sinh xếp loại giỏi mới được thi ngành Y: Bất lợi cho thí sinh năm nay.

- Đồng hành cùng biên giới ấm no.