Bản tin Ngày mới ngày 08/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Hơn 25 triệu thẻ ATM phải chuyển sang thẻ chip vào cuối năm 2019.

- Nông dân Phú Yên nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

- Tấm gương cứu giúp đồng đội trên chiến trường Campuchia.

- Trung Quốc tin tưởng giải quyết được bất đồng thương mại với Hoa Kỳ.

- Vẽ ước mơ từ vải vụn.