Bản tin Ngày mới ngày 06/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tình cảm của những người lính trở về từ chiến trường.

- Sẽ giảm từ 30 - 50% mức phí trạm BOT Mỹ Lộc, Nam Định.

- Việt Nam nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phong trào "áo vàng" kêu gọi tổng thống Pháp từ chức.