Bản tin Ngày mới ngày 09/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Phú Yên khởi công 2 nhà máy điện mặt trời.

- Bộ đội Quân khu 4 hỗ trợ các địa phương khó khăn.

- Các kịch bản cho bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ.

- Tặng áo ấm cho người nghèo Lạng Sơn.