Bản tin Ngày mới ngày 10/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Độc đáo ngôi nhà nổi trên mặt đất.

- Khánh Hòa: Khởi sắc từ dự án điện khí hóa nông thôn.

- Đàm phán thương mại Trung Quốc - Hoa Kỳ kết thúc.

- Bộ đội xây điểm trường học và làm đường tại Lạng Sơn.