Chương trình "Nữ Quân Nhân" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ và trò truyện với Thượng Úy, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân, Trưởng ban Ngoại 2, Tiểu đoàn Quân y 24, Sư đoàn 312, QĐ1.