Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 68:

- V-Leauge 2020 tạm hoãn đến hết tháng 3.2020.

- Vượt qua từng trận ở lượt về vòng loại U19 QG.