Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 61:

- CLB Viettel hội quân - Xuân mới, sức sống mới.

- Những trò chơi dân gian dịp đầu Xuân - Nét độc đáo của đồng bào các dân tộc ở Việt Nam.