Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 63:

- Viettel với mùa giải V-League 2020.

- Nguyễn Việt Phong - Nỗ lực để tỏa sáng.