Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 109:

- Pedro Paulo chính thức gia nhập Viettel FC.

- Triết lý bóng đá đẹp của U15 Viettel FC thực sự để lại ấn tượng trong lòng NHM.