Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 106:

- Các em nhỏ tại làng trẻ em SOS gặp gỡ và giao lưu với 4 nhà vô địch V-League 2020.

- Gặp gỡ thủ thành Trần Nguyên Mạnh - chốt chặn đáng tin cậy của Viettel FC.