Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 104:

- Đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 12/2020: Viettel FC đóng góp 5 cầu thủ.

- Xác định thêm những cái tên dự VCK tuyển chọn 2020.