Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 103:

- Huấn luyện viên - Người thầy, người cha, người bạn của những cầu thủ.

- Thủ môn Trần Văn Khánh và những ký ức đẹp trong sự nghiệp.