Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 04/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoàn thành sớm thu ngân sách nhà nước tháng 11/2022.

- Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Động lực từ phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo".