Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 05/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lời cam ơn Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Thành Cung.

- Đoàn Chủ nhiệm Chính trị các LLVT cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam.