Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 29/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

- Ấn tượng một số triển lãm quốc tế về quốc phòng năm 2022.