Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 26/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Xét duyệt điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung tuyển sinh quân sự.

- Thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong hoạt động GGGB Liên Hợp quốc.

- World Cup 2022 và bài toán an ninh tại Qatar.