Sự kiện xuất quân Đội Công binh số 1 và Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 vào cuối tháng 4/2022, là đợt triển khai lực lượng đông đảo nhất từ trước tới nay của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tới thực địa. Sau hơn 2 tháng Đội Công binh hoạt động tại địa bàn ở khu vực Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Cộng hòa Sudan và Cộng hòa Nam Sudan; Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Bentiu của Cộng hòa Nam Sudan, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để làm tốt nhiệm vụ và đóng góp cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.