Tối qua ngày 19/11, cùng với người người dân tại nhiều địa phương trên cả nước, tại điểm cầu TP.HCM, người dân thành phố đã tham gia cầu nguyện cho hơn 23.400 người đã mất vì dịch Covid-19.