“70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” là chủ đề đợt thi đua cao điểm diễn ra từ 1/12/2021 đến 8/2/2022 chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (8/2/1952-8/2/2022). Sáng ngày 18/11, Lễ phát động thi đua đã được tổ chức làm trước tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1 (nơi ra đời Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội).