"Bộ đội của buôn làng" là cách gọi thân thương, gần gũi mà bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên khi nói về những cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Nhờ sự giúp đỡ của những người lính cụ Hồ, mà từ những buôn làng lạc hậu, khó khăn, đến nay đã có nhiều gia đình vươn lên khá giả, sung túc.