Kết quả diễn tập, bắn đạn thật đã đánh giá tổng hợp về công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng không; kiểm tra, đánh giá chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến của bộ đội.