Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng dự thảo Đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine đến thành phố từ tháng 12/2021, thay vì từ đầu năm 2022 như dự kiến trước đó, với 3 giai đoạn.